Модулацията представлява пренасяне на спектъра на сигнала, носител на информация във високочестотната област. Това се постига чрез изменение на параметрите на високочестотен сигнал, наречен носещ, под въздействието на сигнала, носител на информация, наречен модулиращ. Трябва да се отбележи, че понятието "високочестотна област" е относително и само изразява зависимостта:

f0 >> FМ,

където f0 е честотата на носещия сигнал;

Fм e честотата на модулиращия сигнал.

Основното уравнение за модулиран сигнал е:

S(t)=Akcos(ωct + φ), където: Ak - амплитудата на сигнала; ωct - честотата на сигнала; φ - началната фаза.

Видове модулация

За формирането на различни видове модулации е необходимо да се измени някой от параметрите на носещия сигнал. В зависимост от изменяния параметър съществуват следните видове модулации:

 1. Амплитудна модулация (АМAM) — при нея се променя амплитудата на носещия сигнал;
 2. Честотна модулация (ЧМFM) — променя се честотата на носещия сигнал;
 3. Фазова модулация — променя се положението на синусоидите на носещия сигнал. Много близка до честотната модулация;
 4. Импулсна модулация — при нея носещият сигнал се излъчва под формата на поредица от импулси и се променят параметрите на тази поредица (амплитуда, честота, фаза, широчина). Различаваме:
  а) Амплитудно-импулсна модулация (АИМ)
  б) Честотно-импулсна модулация (ЧИМ)
  в) Фазово-импулсна модулация (ФИМ)
  г) Широчинно-импулсна модулация (ШИМ)
  д) Делта модулация
  е) Импулсно-кодова модулация (ИКМ)

Импулсната модулация се използва основно в системите за телеметрия и управление. Морзовото излъчване НЕ Е импулсна модулация. Делта модулациятасе различава съществено от останалите видове импулсна модулация. Тя се използва основно за компресиране на информацията — намаляване на обема ѝ.

Все повече в съвременната техника се използва модулацията на цифрови сигнали, която се нарича манипулация. Както при аналоговата модулация, така и при нея параметърът, чието изменение е носител на информацията, може да бъде амплитудатачестотата или фазата.

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

- Еее, май не съм чак толкова болен!- помисли си дядо Гошо, като видя колко хапчета пие внукът му, преди да отиде на фитнес…

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.