РАДИОВЪЛНИТЕ

Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната ламбда (λ) от 100 km до десети от милиметъра. Използват се за предаване наинформация (говор, музика, изображения). Създават се около проводник, в който протича променлив ток с висока честота и се излъчват чрез предавателнаантена. Характерът на разпространението им в земната атмосфера зависи от дължината им. Попаднали върху приемна антена, индуцират в нея сигнали, подобни на тези, които са били генерирани от източника им.

РАДИОПРЕДАВАТЕЛ

Радиопредавателят е електронно устройство, което в съчетание с усилвател и антена излъчва в пространството раздиовълни, както за нуждите на обществото, далекосъобщенията, радиоразпръскването и радиотелевизионното разпръскване, така и в областта на авиацията, военното и минното дело.

РАДИОПРИЕМНИК

Радиоприемникът е електронно устройство, елемент от техническите средства за осъществяване на радиовръзка, което преобразува енергията на радиовълните в електрическо напрежение и след усилване и детектиране преобразува електрическата енергия в достъпна за ползване звукова енергия.

АНТЕНА

Антената е радиотехническо устройство за преобразуване на електромагнитни вълни от радиочестотния диапазон велектрически ток и обратно, което се използва за излъчване и приемане на сигнали. Формата, размерите и конструкцията на антените са разнообразни и зависят от дължината на вълната на излъчваните и приеманите сигнали и

МОДУЛАЦИИ

Модулацията представлява пренасяне на спектъра на сигнала, носител на информация във високочестотната област. Това се постига чрез изменение на параметрите на високочестотен сигнал, наречен носещ, под въздействието на сигнала, носител на информация, наречен модулиращ. Трябва да се отбележи, че понятието "високочестотна област" е относително и само изразява зависимостта:

 

                                                

                       АНТОН ГЕНКОВ - LZ5EE

                Радиото е прозорец към света...

         

 

     РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ЗА ХОБИТО ... 

                    

                     ПЕТЪР СЕЙМЕНСКИ - LZ3LZ

                 Радиолюбител, това е завинаги...           

 

                     

                     КИРИЛ СОКОЛОВ - LZ7AA

             Без да ги виждате радиовълните са

                        навсякъде около вас ...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.

 
 

Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.
 

Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.