Здравейте колеги,

Имам удоворлствието да Ви предствя новият проект на LZ1KAA в завършен вид – локален български клъстер + скимер.

В края на 2015 година в клуба възникна идеята да заменим „човешкия фактор“ с техника, която да повиши използваемостта на Assisted категорията в контести. До скоро ползвахме добре познатата теника за увеличаване темпото на връзките по време на контести с използване на второ работно място, оборудвано с радио (трансивер или само приемник) и апаратен дневник (в нашия случай N1MM+), което да прослушва банда и записва чутите станции, на съответните им честоти и да подава тази информация на основното работно място, което „наготово“ и бързо да ползва спотовете и да прави допълнителни връзки на същия банд, когато темпото на Run станцията падне. За целта свързахме допълнителият логер с основния и по този начин подсигурихме спотовете от допълнителния да се виждат на банд-мапа на основния. Така, Run станцията може много бързо, с едник клик на мишката да „скочи“ на честотата на интересен спот, да направи връзка и бързо да се върне на CQ честотата си и да продължи викането. Добра и работеща идея, но изисква много оператори и беше приложима навремето, когато младите оператори бяхме много и чакахме ред, да дорастем и седнем на станцията. В съвремения свят техниката е повече и по-бърза от хората и за това решихме да заменим уморителното обхождане на банда със скимер (skimmer), който да го прави автоматично.

С навлизането на Software Defined Radio (SDR) технологията се постигна една отколешна мечта на радиолюбителя да слуша целия банд, на веднъж. SDR приемникът може спокойно да покрие целия банд и от там нататък следващия софтуер да осигури демодулирането и декодирането на желаните сигнали. Постановката е следната:
 
Antenna             – signal splitter  – SDR receiver  – CW skimmer  - LZ7A cluster     - N1MM logger - Transceiver – N1MM

CW skimmer (http://dxatlas.com/CwSkimmer/) е разработен от VE3NEA Alex Shovkoplyas и има вграден Telnet сървър, към който се свързва N1MM и така спотовете от скимера „отиват“ директно и мигновено на банд-мапа на станцията.

До тук добре, но възникна въпроса как да комбинираме спотовете от скимера с нормалните спотове от DXCluster мрежата, така, че и двата източника да се комбинират на банд-мапа. На помощ дойде една хитра програмка разработена от Dave K1TTT – WinTelnetX. Тя комбинира Telnet потоци от няколко източника в един (отново Telnet). Така свързахме потока от скимера и потока от любимия ми клъстер в едно и го подадохме на N1MM. Даже нещо повече, добавихме и втори скимер, с втори SDR, който да прослушва съседния банд. Сега вече нещата са автоматизирани и много удобни по време на контести, защото инфромацията от втория скимер може да се ползва от второ работно място, което или да гони множители или да работи в Multi-Two режим с две Run станции работещи едновременно, на два различни банда.

Тествахме тази постановка в няколко контеста в 2016 година и потвърдихме полезността на автоматизацията и надеждността на техниката. Така взехме решение да споделим направеното от нас с останалите български (а и не само) радиолюбители и контестери и започнахме проекта, за който споменах в началото. „Нещото“ е полезно, но изисква средства, умения и време, които не всеки средностатистически контестмен има. Идеята е проста: искаме да споделим направеното от нас така, че да помогнем на хора с по-малко ресурси и възможности, да се възползват от постиженията на съвременната техника и технология. Поставихме си следните цели:

 1. Софтуер, който да комбинира поток от спотове от локалните скимери, DX Cluster мрежата и Reverse Beacon Network.

 2. Да позволява свързване на множество потребители към комбинирания поток по Telnet и да е лесно достъпен по Интернет.

 3. Да работи 24/7, а не само по време на контести.

 4. По възможност да предоставя спотове от локалните скимери не само на телеграф CW, но и на телетайп RTTY (фаза 2 на проекта, вече завършена).

Закупихме и използваме CC Cluster Server, разработка на Lee Sawkins VE7CC, http://www.bcdxc.org/ve7cc/
Закупихме и използваме CW Skimmer Server и RTTY Skimmer Server, разработка на Alex Shovkoplyas VE3NEA, http://dxatlas.com/
Закупихме и използваме два Aferdri-SDR приемнкика,  разработка на Alex Trushkin 4Z5LV, http://afedri-sdr.com/
Закупихме и инстарирахме нарочен компютър, който да се занимава само с клъстера и скимерите.
Сървъра, скимерите, приемниците и интернета са подсигурени с акумулаторно захранване, осигуряващо автономност до 4 часа при спиране на тока.

Антените са 7.5м вертикал за долните бандове (1.8, 3.5, 7 Mhz) и логопериодика за горните (14, 21, 28 MHz). Логопериодиката обикновено е фиксирана на 320 градуса (Европа и северна Америка), а по време на контести я въртим според нуждите ни.

Проектирането, свързването, тестовете и наладката на системата отне няколко месеца и сега можем да се похвалим със стабилна и автоматизирана система, достъпна за Вас като безвъзмездна  услуга от LZ1KAA.

Клъстерът е достъпен на адрес cluster.lz1kaa.com:7300.

Той работи само по Telnet протокол и е подходящ за контестери. Свързването към него става като конфигурирате в любимия си логер нов клъстер с име LZ7A, адрес (или IP) cluster.lz1kaa.com и порт 7300.

Логването в него става с инициал и не е ограничено. Клъстерът не изисква парола.
Няма
WEB интефейс, т.е. не е достъпен като WEB страница. Ако искате да го ползвате като DX клъстер моля ползвайте някои от известните клъстер клиенти като http://www.bcdxc.org/ve7cc/default.htm#download или всяка друга Telnet програма, като PuTTY http://www.putty.org/ или вграденият в Windows Telnet клиент “telnet cluster.lz1kaa.com 7300”.

Нашият клъстер има следните входове, т.е. комбинира спотове от:

 • 2 локални SDR приемника на 2 различни банда, сменящи бандовете автоматично в зададен час, всеки ден, като графика на ротация се променя в зависимост от сезона и времето на отваряне и затваряне на бандовете.
  !ВНИМАНИЕ по време на контести, в които играем, смяната на бандовете е по наше усмотрение, там където и когато са ни необходими скимерите. Моля да ни извините, но не изпълняваме заявки от рода „дай ми скимер на ХХ банд, че чакам да се отвори към Япония; премести скимера на 20м, че навалицата е там, и т.н.“

 • На всеки банд има по 2 скимера, CW + RTTY съответно.
  В следващата фаза 3 на проекта предвиждаме добавяне и на
  PSK скимер.
  Колегите от развойно-изследователското звено работят върху
  SSB skimmer, но за сега без практическо приложение. Оказа се по-лесно да научим кучетата на Павката LZ1FY да лаят когато чуят CQ Contest, от колкото компютъра да разпознае инициал в шумилката на късите вълни.

 • Reverse Beacon Network спотове събрани от цял свят и подсигурени по два независими канала, осигурявяащи непрекъснатост на услугата при отпадане на някой от каналите/сървърите.

 • RTTY и PSK спотове от DL4RCK www.dl4rck.de/ Това е мрежа подобна на RBN, но само за цефрови видове работа/сигнали.

 • 10-ина клъстера от мрежата на http://www.dxcluster.info/telnet/index.php , с резервирана свързаност, осигуряващи приток на спотове от глобалната мрежа дори и при отпадане на някой клъстерен възел.

 Препоръки за използване:

при първо свързване към клъстера настройките са без филтри и скимер спотовете са изключени. Това означава, че ще виждате/получавате само спотове от „човек“, т.е. когато някой нарочно е спотнал някого.

 • можете да промените тези настройки с команди в Telnet или програмата за клъстер клиент, която ползвате. Тези настройки се помнят/пазят на сървъра, свързани са с инициала Ви, така че следващия път когато се свържете ще ползвате последните си настройки и няма нужда да ги правите/повтаряте всеки път.
  http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm

 • за да виждате/получавате спотове от RBN, DL4RCK и скимерите трябва да разрешите скимерите с команда SET/SKIMMER. Ако искате да ги изключите SET/NOSKIMMER.

 • Спотовете от локалните скимери се идентифицират с инициал „LZ7AA-#“. Тирето и диеза след инициала означват, че това е скимер, а не човек.
  в
  N1MM има хитрина, която може да подчертава в жълто спотове от моя инициал. Това е полезно, защото привлича вниманието на оператора към локално чутите сигнали. Така може да сте сигурни, че щом локалния скимер е чул инициал и Вие ще го чуете на радиото.
  Освен това клъстера е така конфигуриран, че показва спот всеки път когато локалния скимер го чуе, за разлика от
  RBN, който не спотва повторно докато не минат поне 5 минути, а и един инициал чут от няколко скимера, не е ясно с кой spotter (скимер) ще дойде, защото там е важен DX-a, а не кой го е чул/спотнал.

 • Може да ограничите спотовете на банд-мапа (по време на контести става „гъчкана“ от спотове) до тези произлизащи (“spotter”), съответно чути от европейски или български станции. Това може да стане с филтър в логера или по-добре с персонален филтър на сървъра/клъстера. Разгледайте линка с филтър командите даден по-горе или ползвайте клиентската програма CCUser, за да си направите подходящи филтри. Предимството на филтър от страната на сървъра е, че ограничавате потока от спотове на самия сървър и локалния ви логер няма да се задъхва с излишна обработка. Имаме много лош опит със зависващ логер по време на CQWW CW, заради заливащия го поток спотове (при включен RBN и скимери). Наложи се даже допълнително да орежем спотъри извън Европа, че американските скимери бълваха локални (американски) спотове, които изобщо не се чуват при нас и са излишни.

 • Услугата се предоставя „такава каквато е“. Не е предвидена и налична поддръжка за потребители извън LZ1KAA радио клуб и приятели.

 • Sysop-ът трябва да ходи на работа и да изкарва пари за семейството и хобито.

 • Ако имате въпроси за настройка или разрешаване на възникнали проблеми, моля попитайте тук във форума и нашия инженер-конструктор с удоволствие ще Ви отговори при първа възможност

  Екипът на LZ1KAA радио клуб Ви пожелава приятни мигове пред радиото и спортсменски дух в състезанията.

73

Кирил Соколов - LZ7AA

 

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Въпрос към Радио Ереван - Как работят глухите гинеколози? - Навярно четат по устните...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.