На поредното Общо събрание на БФРЛ проведено на 9 юни 2018 година Виктор Ценков е отделил почти 7 страници от доклада си с претоплени „стари манджи”, посветини на бившото ръководство преди 2010 година и по-специално на Милчо Миланов. Кое ви кара г-н Ценков да правите това ли? Ще ви отговоря. Страхът г-н Ценков, страхът.

Ще дам конкретни отговори на няколко от цитатите от доклада: 

  1. Преди Общото събрание през април 2010 г-н Миланов заяви своето намерение да се оттегли от председателския пост. Анализирайки всички събития в следващите години след това, стигам до заключението че всичко това е било заблуда. Истинското му намерение е било съвсем друго, което се потвърждава от всичките му действия след това. 

Г-н Ценков още на ОС през 2006 година не направихте ли вие опита за „преврат” в организацията? Вие, Георги Воденичаров и Илиян Гешев не спретнахте ли сценария с пълномощните? Все още има свидетели на това нещо. Не знам дали тези свидетели ще имат доблестта да го потвърдят, защото за съжаление те все още са зависими от вас г-н Ценков, но поне Илиян Гешев трябва да си направи добре сметката, какъв негатив и пред кого му носят тези действия. Защото господ не забравя Илияне... 

  1. Въпреки че вече не беше Председател на УС на БФРЛ, отчитайки факта че той беше подготвил тази среща счетох, че е редно той да присъства на нея. 

Г-н Ценков, не вие определяте кой до кога заема определена длъжност. Това решава съдът. Вие сте бил избран, но не и встъпил в длъжност. А давате ли си сметка, че ако исках да остана председател на БФРЛ, както вие твърдите, спокойно можеше да обжалвам решението от протокола на ОС /проблемите с клубовете бяха повече от достатъчно/ и след заседанието на съда можеше и да си остана на длъжността и след м. Август 2010 г.?

Иначе ви благодаря че сте „счели”, че мога да присъствам на това мероприятие в Брюксел. Твърде благородно от ваша страна. 

  1. Оказа се, че след връщането си от Брюксел г-н Миланов за няколко дни е извършил плащания за изминалите пет години по неизвестен на никого от УС договор за наем между БФРЛ... След ОС през 2010 г. група, съставена от членове на УС и Председателя на КС направи среща с г-н Миланов на която поискахме да се установи диалог и приемственост. На срещата Председателят на КС г-н Василев – LZ1JK постави въпроса за търга на антените на закрития радиоклуб към БНТ. 

Г-н Ценков и по двата казуса ви бяха предоставени надлежни документи – договори и фактури. Да, възстанових, забележете възстанових си сумите, които бях плащал дълго време за издръжката на БФРЛ. Също така ви представих и документите, че „прословутите” антени са закупени с мои лични средства, а не от името на БФРЛ. Лично Тодор Диков, като отговорник по търга ви представи и фактурите и потвърди горното. Не БФРЛ, а лично съм закупил споменатото имущество, което между другото отдавна е дарено – предоставено безвъзмездно на радиолюбители. Между впрочем именно наличието на тези документи ви накара да свалите обвиненията срещу мен през 2013 година. Поне имаше тогава логично мислещи хора, които ви го казаха. А между другото, къде са заприходявани сумите, които получавахте за отдаваното под наем оборудване по радиоориентиране, заплатено и получено от БФРЛ. Колко пъти и по колко ви плащаха вашите приятели от Украйна или това е свързано с контрабандата на цигари за която пише в съдебните решения?

И още нещо, погледнете форума от онова време и ще си обясните защо постъпих така. Вижте под ваше ръководство /основно, от „директора” ви Георги Воденичаров/ каква помия се изля срещу мен. И при това положение да ви оставя да харчите дарени от мен средства ли? Вие г-н Ценков за какъв ме имате? 

  1. Във всичките тези първенства аз по една или друга форма съм участвал в организацията им, като до 2010 г. г-н Миланов е имал водеща роля при организацията на почти всички. Всички те бяха организирани практически по един и същ начин, като водещото винаги е било максимално да се защити интересът на БФРЛ. Неизвестно по какви причини г-н Миланов си промени мнението за начина на организиране на подобни първенства, особено на тези по радиозасичане и през 2015 г той изпрати първия донос до прокуратурата. 

Г-н Ценков, мнението ми никога не е променяно. При всички тези състезания, докато бях отговорен за провеждането им средствата се отчитаха само през банковата сметка на организацията. Ясно и точно можеше да се направи сметка какви суми са внесени и колко и за какво е похарчено. Мнението ми се промени след разговора ни да предоставите първичните счетоводни документи за проведените от 2010 до 2015 година състезание по ARDF , които фактически не бяха отчетени като приходи на федерацията. Вие отказахте да предоставите тази информация независимо от изричните разпореждания в устава. Това ме принуди да се обърна първоначално към прокуратурата и НАП /които ми осигуриха доказателствата/ а след това с тези доказателства и към съда. Съдът ви принуди да ни предоставите протокола от НАП, който вие упорито криехте. А в него г-н Ценков ясно е записано, че шесте проведени състезания не са отчетени. Кой открадна парите г-н Ценков? Вие и сега упорито криете втория протокол от втората проверка на НАП. Защо г-н Ценков? Защо г-н Котев? Кое ви притеснява. Или пак някой нещо е откраднал? Това е пълна профанщина и наглост спрямо тази организация от ваша страна. Ако всичко е чисто защо ви е страх да го покажете? 

  1. Въпреки всичко аз исках да се спре този абсурд и взаимни нападки с г-н Миланов. По инициатива на Иван Котев през януари 2016 г. се разбрахме в името на БФРЛ да спрем с личните вражди ..... и няколко месеца нямаше такива. 

Спомнете си г-н Ценков, коя бе причината да продължим по стария път. На този разговор с Иван Котев и вас ви казах, че няма да имам претенции само в случай, че официално като учредител на тази организация при поискване от моя страна ще ми се предоставя достъп до определени първични счетоводни документи на организацията. Забележети г-н Ценков не става въпрос за средства, а просто за документи. Е сега отговорихте ли си на въпроса защо бяха тези дела. Просто вие тогава не се съгласихте на условията, които ви поставих. Затова като дявол от тамян се страхувате от действащ КС на БФРЛ, недай си боже пък и аз да съм му председател. 

  1. В доноса до НАП г-н Миланов твърдеше, че БФРЛ извършва стопанска дейност и тур операторска дейност без лиценз. Както вече споменах г-н Миланов е бил в основата на множество състезания, организиран от БФРЛ и всички те по никакъв начин не са се отличавали като начин на организация и... 

Аз и сега го твърдя това нещо г-н Ценков. Всяка година вие организирахте състезания по ARDF  със звучното име EURO CUP – ARDF, които нямат нищо общо с европейска купа, още повече с IARU. Благодарение на тези състезания вие осигурявахте входни визи от МВнР основно за състезателите от Русия и Украйна, както и за други бивши съветски републики. Това бяха по над 250 – 300 души организирани по този начин. На базата на това, че става въпрос за състезания, получавахте намаления при настаняването на състезателите с които пристигаха и значителен брой придружаващи, обикновени екскурзианти, нямащи нищо общо със спорта и като резултат си осигурявате една добра печалба лично за вас, защото ако тези чужденци си плащаха на туроператори за организиране на почивките им щеше да им излезе пъти по-скъпо. 

  1. В заключение искам да кажа, че никой от УС на БФРЛ няма лошо мнение за голяма част от колегите от СПОРТЕН КЛУБ СОФИЯ. Но те допуснаха г-н Миланов, използвайки името на клуба им, да се опита да нанесе вреди на БФРЛ. За съжаление от години Миланов им налага единствено неговата гледна точка и виждания. Не случайно през годините бяха направени толкова компромиси спрямо г-н Миланов с надеждата враждата да спре и де се мисли позитивно. Този подход за съжаление се оказа неправилен и аз го отчитам като грешка. В бъдеще тези грешки няма да се повтарят и първите практически действия вече са факт. 

По отношение, г-н Ценков на Спортен Радиоклуб София, той LZ1KAA, той LZ7A. Член съм на този клуб от 1969 година. Тогава когато вие не сте знаели какво е радиовълна. Много от това, което съм днес дължа и на него. Учил съм се от тези, които са били преди мен, честен съм с тези с които сме заедно днес. В този клуб назоваваме нещата със собствените им имена. Силата ни е именно в противоречията, които имаме и които намираме начин да решаваме. В този клуб няма един водач. Този клуб е като в щафетата, ако разбирате за какво става въпрос. Днес за едно един ръководи, утре за друго, друг. Когато някой не може да помогне той не пречи на другите. Членовете на LZ1KAA са достатъчно интелигентни хора за да се поддадат на инсинуациите ви, но вие сте длъжен да опитате. А са и способни радиолюбители, което достатъчно ги сплотява. Само за последните три години тези „момчета” са участвали в близо 80 международни състезания. Повече подробности ако искате можете да намерите на www.3830scores.com. А вашите участия г-н Ценков, може ли да ги видим някъде? 

И накрая просто ще обобщя: 

* Г-н Ценков неистово желаеше, значително преди 2010 година да получи председателското място в БФРЛ, дори с цената на преврат в организацията. За това все още има живи свидетели.

* След поемането на организацията от него през 2010 година, първите му действия бяха за сътрудничество с Българската федерация по ориентиране. По нечестен начин, използвайки възможности на личности близки до БФО, г-н Ценков получи за три години сума в размер на над 110 000 лв. от ММС /виж отчета на НАП/. Значителна част от тези суми бяха върнати обратно на определени длъжностни лица в ММС чрез услуги и материали закупувани от известна спортна фирма, регистрирана в Панама. Именно поради тази причина през 2013 година тази практика бе прекратена от ММС и г-н Ценков остана на сухо.

* От 2010 до 2015 година БФРЛ организира шест броя състезания по ARDF, които не бяха отчетени счетоводно от организацията. Видно е от протокола на НАП, че съществуват като проведени без обаче да са отчетени и сумите заприходени. За това вина има освен Виктор Ценков и финансовия отговорник Иван Котев. По експертни оценки сумата постъпила като приход от тези състезания е около 120 000 лв.

* И така стигаме до финансовия отчет за 2017 година – резултат /минус/ – 22837.10 лв. За първа година БФРЛ е на такава драстична загуба. А дали е загуба? Много е интересно да се анализира този отчет. А без първични счетоводни документи това е невъзможно. Бъдете сигурни тези документи няма да бъдат дадени, нали г-н Ценков. Целта е тези 70 000 лв., уж събирани за закупуване на офис просто да бъдат прибрани и разделени между „правоимащите” 2-3 човека, а другите другите от УС ще пият студената вода. А дали пък тези пари не са платени на НАП след втората проверка? Вие искате протокола от нея. Какви сте вие да си позволявате подобна дързост? Протокол няма и няма да има. Кой не го дава – Ценков или Котев? Познайте...

* Г-н Ценков обаче продължава да ни слуша. Казахме му, че преди провеждането на ОС е необходимо да пререгистрира БФРЛ, съгласно ЗЮЛНЦ. Пререгистрирал я е. Послушал ни е. Но толкова му е акъла да си направи сметката, че нито един от клубовете участващи в събранието не е пререгистриран, ерго какъв ще е резултата от това събрание, същият като от предното. Всъщност има още един интересен въпрос, колко клубове са присъствали на ОС чрез пълномощници? А и някой ще каже че LZ1KAA осигурява на БФРЛ легитимност и без избор на нов УС. Да, ама не! След втора година и липса на регистрация ще последва иск до Прокуратурата за заличаване на тази организация.

* И така г-н Ценков, бързо прибирайте парите с г-н Котев в противен случай при ликвидация остават за държавата или по-добре ги взимайте още сега и вървете на майната си! Ние няма да ви се сърдим и няма да ви пречим... 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Двама приятели се срещат и се разпитват за семействата: - Какво прави дъщеря ти? - Дъщеря ми работи наистина много, издигна се в работата, стана зам. директор, купи си две коли, апартамент, вила на морето. Твоята какво прави? - Абе и моята стана лека жена, обаче аз не мога да го разкажа така хубаво като тебе.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.