Четвъртък, 19 Октомври 2017 11:59

 До Председателя на УС на БФРЛ

Относно: Покана за участие в заседание на УС на БФРЛ на 16.02.2017г.

 Уважаеми г-н Ценков

Както Ви е известно, има подадена искова молба против Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ” (БФРЛ), която е внесена в СГС от клуба ни, като редовен член на организацията. В тази ситуация, надяваме се, разбирате, че участието на наш представител в организираното от Вас заседание на УС е неуместно.

Благодарим за поканата.

Не приемаме и оспорваме начина, по който беше проведено ОС на БФРЛ. Членовете на УС по време на събранието разполагаха със 7 гласа при взимане на решение, което представлява 1/2 от общия брой на присъстващите клубове. Някои от радиоклубовете, имащи право на глас, нямаха собствени представители, а бяха делегирали правата си на други личности, с недеклариран статут. Вие също бяхте делегирали неправомерно права. Комисията по пълномощията не обяви в насроченото за начало на ОС време броя на присъстващите делегати, не бяха представени документи, показващи актуалното състояние на клубовете-членове, документи за платен членски внос, както и кой на кого е предоставил пълномощно.

По време на събранието фриволно бе взето решение, гласуването за избор на УС и КС да е явно, в противоречие на изискванията на Устава. Такова решение трябваше да бъде предшествано от съответно изменение в самия Устав, по наше мнение.

Нашето искане в началото на Общото събрание да представите документи или някаква друга информация за проверките, обект на които е БФРЛ, беше грубо игнорирано, макар че съгласно устава сте длъжни да го направите.

Смятаме, че БФРЛ трябва да представлява интересите на всички радиолюбители, а не на ограничен брой радиоклубове, някои от които, очевидно, съществуват само на хартия. Сегашната форма на членство, приета някога заради специфичните начини на финансиране на нашия спорт от държавата, е изчерпана и не намира място в актуализираните закони към момента.

 Смятаме, че промяна на Устава на БФРЛ, която ще позволи индивидуално членство и право на глас за всички радиолюбители, заявили желание за това и заплатили членския си внос, ще направи БФРЛ по-представителна и демократична.

На последното ОС на БФРЛ, нашият радиоклуб гласува за избора на сегашния УС вярвайки, че повдигнатите въпроси, включително и този за промяна на устава, ще бъдат приети сериозно и ще бъдат обсъдени от вас. Не наблюдаваме такава тенденция. Напротив, наблюдаваме високомерие и грубо незачитане на нормативни документи, както и груби и обидни, включително и личностни нападки, към членове на LZ1KAA, включително и във форума, модериран от УС.

Наблюдаваме опити за представяне на нашата искова молба като опит за преврат или за ликвидация на БФРЛ, включително и от членове на УС. Това не отговаря на истината.

 Спортен Радиоклуб София LZ1KAA:

1) Настоява да свикате ново Общо събрание с цел обсъждане на промени в Устава на организацията.

 2) Предлага то да бъде проведено в Казанлък по време на ежегодната среща на радиолюбителите, което ще осигури достатъчен брой участници и легитимност.

 3) Предлага Уставът на БФРЛ да бъде променен така, че да позволи индивидуално членство и съответно правото на глас на всички индивидуални членове. Разбираме, че подобна промяна е най-добре да бъде направена след проучване на мнението на радиолюбителите. Такова предварително проучване и съответното му публично обсъждане би могло да стартира веднага, ако заседанието на УС реши. Анкета на сайта на БФРЛ, в достъпна форма, само за регистрирани потребители би могла да е формата за гласуване.

4) Предлага в периода до провеждане на ОС, БФРЛ да организира процедура по регистрация или пререгистрация на индивидуалните членове. Смятаме, че е възможно насроченото ОС да започне с промяната на Устава и след приемането й да продължи с разглеждането на други въпроси, ако има такава необходимост. Препоръчваме на УС да разгледа възможността за организиране на дистанционен начин на гласуване, предполагаемо електронен.

5) Настоява цялата информация за проверките в БФРЛ да бъде огласена и публикувана от УС.

 Вярваме, че Вие и сегашният УС можете да направите горното.

 Уверяваме Ви, че при свикване на Общо събрание с обявен дневен ред, съдържащ обсъден и публично одобрен вариант за промяна на Устава, LZ1KAA ще оттегли исковата си молба.

 Ако БФРЛ откаже да организира такова събрание, ще бъдем принудени да продължим с нашите юридически действия и да изчакаме решението на съда. Ако то е в наша полза, ще предложим горното отново.

 Декларираме, че нямаме претенции за ръководни постове в БФРЛ, въпреки публичните инсинуации, включително и от представители на УС в тази насока. Предложенията ни са продиктувани единствено от идеята БФРЛ да бъде съхранена в демократичен вид.

 Смятаме, че свикването на ново Общо събрание е неизбежно и няма да може да бъде предотвратено. Дали ще бъде свикано от Вас или ще чакаме, докато съдът разпореди, това трябва да реши УС на БФРЛ.

В който и да е случай, ако БФРЛ и след провеждане на ново ОС остане с устав, в който положението с членството е идентично на текущото, LZ1KAA ще търси нова форма на организация, извън БФРЛ.

Поради тенденцията в БФРЛ по неясни причини да се бавят публикациите на официални документи, понякога с месеци, това наше писмо в оригиналния му вид ще публикуваме и във форума.

 

С уважение,                                                 

  Н. Ботев

 /Председател на УС/                                                        

  София 16.02.2017 г.

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

"Дежавю" - чувството, че простотията, която правя в момента, вече съм я правил.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.