Current Contest Call Used Class Power Score
  ARI May 6   LZ7A     M/S   HP   262,650
  CQ-M May 13   LZ7A     M/S   HP   813,484
  King of Spain CW May 20   LZ7A     Multi-Op   HP   623,061
2017 Contest Call Used Class Power Score
  BARTG Sprint Jan 28   LZ7A     Single Op   HP   73,544
  CQ160 CW Jan 27   LZ7A     Multi-Op   HP   480,826
  EA RTTY Apr 1   LZ7A     Multi-Op   HP   514,547
  EAPSK Mar 11   LZ7A     Multi-Op   LP   459,131
  RTTY Roundup Jan 7   LZ7A     M/S   HP   90,331
 
  RTTY WPX Feb 11   LZ7A     M/2   HP   8,038,090
  Rus DX Mar 18   LZ7A     M/S   HP   6,675,940
  SARTG NY Jan 1   LZ7A     1R   HP   264
 
2016 Contest Call Used Class Power Score
  BARTG Sprint Jan 23   LZ7A     Multi-Op   HP   390,816
  CQ WW RTTY Sep 24   LZ7A     M/2   HP   3,959,604
  CQ-M May 14   LZ7A     M/S   HP   921,166
  CQ160 CW Jan 29   LZ7A     Multi-Op   HP   216,384
  CQWW SSB Oct 29   LZ7A     M/2   HP   3,026,220
 
  EA RTTY Apr 2   LZ7A     Multi-Op   HP   378,810
  EAPSK Mar 12   LZ7A     Multi-Op   LP   511,155
  King of Spain CW May 21   LZ7A     Multi-Op   HP   662,244
  King of Spain SSB Jun 25   LZ7A     Multi-Op   HP   387,816
  LZ DX Nov 19   LZ7A     SO CW   HP   868,112
 
  Open Ukraine RTTY Mar 5   LZ7A     Multi-Op   HP   6,864
  RTTY Roundup Jan 2   LZ7A     M/S   HP   105,343
  RTTY WPX Feb 13   LZ7A     M/2   HP   10,927,077
  Rus DX Mar 19   LZ7A     M/S   HP   9,342,690
  Rus RTTY Sep 3   LZ7A     SOSB/20   HP   230,205
 
  SAC CW Sep 17   LZ7A     SOAB(A)   HP   60,102
  SCC RTTY Aug 27   LZ7A     Multi-Op   HP   687,940
  TBDC Dec 17   LZ7A     Single Op   HP   1,252
  UkrClsRTTY Jun 18   LZ7A     M/S   HP   622,836
  WAE RTTY Nov 12   LZ7A     Single Op   HP   1,411,575
 
  WAG Oct 15   LZ7A     Multi-Op   HP   379,143
  WPX CW May 28   LZ7A     M/2   HP   10,634,439
  XE RTTY Feb 6   LZ7A     Single Op   HP   375,566
 
2015 Contest Call Used Class Power Score
  All Asian CW Jun 20   LZ7A     SOAB   HP   143,913
  ARI May 2   LZ7A     M/S   HP   1,359,080
  ARRL 10 Dec 12   LZ7A     M/S   HP   261,214
  ARRLDX CW Feb 21   LZ7A     M/S   HP   910,560
  CQ WW RTTY Sep 26   LZ7A     M/S   HP   3,348,400
 
  CQ160 CW Jan 23   LZ7A     Multi-Op   HP   145,044
  CQWW CW Nov 28   LZ7A     M/2   HP   6,038,043
  CQWW SSB Oct 24   LZ7A     M/2   HP   3,871,462
  DL-DX RTTY Jul 4   LZ7A     M/S   HP   1,700,765
  DMC RTTY Jul 18   LZ7A     Single Op 12   HP   236,232
 
  IARU Jul 11   LZ7A     M/S   HP   1,511,808
  IOTA Jul 25   LZ7A     SO(A)24CW   HP   1,541,424
  JARTS Oct 17   LZ7A     MOMT   HP   1,334,006
  RDA Aug 15   LZ7A     M/S   HP   4,722,390
  RTTY WPX Feb 14   LZ7A     M/2   HP   4,431,030
 
  Rus DX Mar 21   LZ7A     SOSB/40   LP   557,750
  Rus RTTY Sep 5   LZ7A     SOSB/20   HP   307,000
  SCC RTTY Aug 29   LZ7A     Multi-Op   HP   637,870
  Volta RTTY May 9   LZ7A     M/S   HP   1,945,131,840
  WAE CW Aug 8   LZ7A     M/S   HP   345,216
 
  WPX CW May 30   LZ7A     M/2   HP   11,359,530

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.