Общо събрание на БФРЛ 10.12.2016 год

Управителният съвет на БФРЛ свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава на БФРЛ общо събрание на сдружението на 10.12.2016 г. от 13 ч. във Велико Търново, пл. Център 2, сграда на Областната администрация, ет. 5, зала 500, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2013 – 2016 г.;
2. Отчет на контролния съвет;
3. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2017 – 2020 г.;
4. Избор на нови председател, управителен и контролен съвет на БФРЛ;
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същият ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е публикувана в брой 87 на ДВ от дата 4.11.2016 г.

Виж повече...

 

                                                

                       АНТОН ГЕНКОВ - LZ5EE

                Радиото е прозорец към света...

         

 

     РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ЗА ХОБИТО ... 

                    

                     ПЕТЪР СЕЙМЕНСКИ - LZ3LZ

                 Радиолюбител, това е завинаги...           

 

                     

                     КИРИЛ СОКОЛОВ - LZ7AA

             Без да ги виждате радиовълните са

                        навсякъде около вас ...

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.

 
 

Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.
 

Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.