БФРЛ си заработи ново дело!

БФРЛ с решението на УС за изключването на Софийския радиоклуб си заработи ново дело и може би нови 1800 лева задължения. Може би е време да публикуват от сега нова набирателна сметка за да им платят радиолюбителите и за тази глупост. Уважаеми колеги, ако не сте наясно с правните норми, платете си и се обърнете към професионалисти юристи и адвокати.

Според протокола от 16.03.2018 година:

т.5 Разглеждане на отношението на Спортен Радиоклуб София към БФРЛ - взетото решение е:

Проведоха се задълбочени дебати, като ясно се открои мнението, че с това отношение към БФРЛ , Спортен Радиоклуб София няма място

като член на сдружението.

На основание  чл. 10 ал. 3 от Устава на БФРЛ прекратява членството в БФРЛ на Спортен Радиоклуб София.

Гласуване: 7 гласа ЗА, 1 въздържал се /имало е поне един който все пак се е замислил/

Съгласно устава на БФРЛ

Чл. 10. (1) Членството в БФРЛ се прекратява:

3. с изключването на члена;

Съответно

Чл. 11. (1) Изключване на член на БФРЛ може да стане с решение на Управителния съвет или Общото събрание, ако са налице нарушения на настоящия Устав и/или Устройствения правилник.

Уважаемият УС "е забравил" да отбележи в решението си какви са нарушенията сътворени от LZ1KAA съгласно устава. А ако някой от УС ми представи Устройствен правилник и протокол от неговото приемане ще го почерпя. "Ясно се открои мнението, че с това отношение към БФРЛ" не е юридически аргумент и няма да издържи пред никой съд. 

За сега няма да коментираме легитимността на УС /с изтекъл мандат/ и какви права има той. Няма да информираме какви ще бъдат следващите ни стъпки. Но една от тях обезателно ще бъде блокиране на сметките на БФРЛ. Гответе за тях уважаеми колеги от УС.

И за да не сгреши някой в предположенията си за евентуално нарушение на устава за което са изключени другите клубове по-долу публикуваме копие от платежното нареждане на LZ1KAA за платен членски внос за 2017 година.

И ако от УС сте забравили:

Чл. 12. (1) Членовете на БФРЛ са равноправни, равнопоставени и имат право да бъдат осведомявани за дейността на БФРЛ, да участват във всичките форми на нейната дейност, както и в ръководните й органи чрез свои представители.

(2) БФРЛ осъществява целите си и изпълнява задачите си на принципите на организираност и свобода на мненията.

И понеже става въпрос за юридически въпроси да добавим и следното:

Отново от протокола:

По т.9.1 Клевети на г-жа Анна Цанова, изричани по време на бюлетина, излъчван от нея по адрес на УС на БФРЛ  и персонално към отделни  членове на УС на БФРЛ

Да се проведе консултация с юрист относно клеветите на г-жа Цанова и предприемане на последващи действия.

Уважаеми колеги от УС лично ви препоръчвам да заведете дело за клевета. Г-жа Цанова в този случай ще има пълното право и основание да изиска от КРС писмото с което институцията е сезирана за нарушения направени от LZ1LSD. А в този случай Жоро - LZ1LSD ще има безспорното право да осъди за клевета лицето написало доноса. Така, че дерзайте. 

А, г-н Ценков, имайте предвид, че своевременно сме принтнали настоящия протокол в случай, че решите след съветите ни /които са безплатни/ да го подмените.

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

- Тате, тате, как се нарича мъж, на когото му е провървяло в любовта? - Ерген, тате, ерген!

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.