На 7 ноември 2017 година бе последното заседание на съда във връзка със заведеното дело от Софийски радиоклуб LZ1KAA срещу Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "Българска федерация на радиолюбителите" за отмяна изцяло на приетите и отразени в Протокола от Общото събрание проведено на 10.12.2016 година решенията по точки от дневния ред 1,2,3,4 и 5 както следва:

1. Отчет за дейността на БФРЛ за периода 2013 - 2016 година;

2. Отчет на Контролния съвет;

3. Приемане на Бюджет и Насоки за дейността на БФРЛза периода 2017 - 2020 година;

4. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ;

5. Разни

Съдът предостави на страните двуседмичен срок да представят писмените си бележки по защитата. Радиоклуб LZ1KAA внесе своите писмени бележки /8 страници/ на 20 ноември /понеделник/. Съдът би трябвало да се произнесе в едномесечен срок.

Ние сме търпеливи и ще изчакаме решението. В същото време сме подготвили всички оригинални документи по делото, така че да можем да ги предоставим за сведение на всички радиолюбители, включително протокола от проверката на НАП, Съдебно - счетоводната експертиза и Заключението на вещото лице по делото, протоколите от заседанията на съда и др. Естествено ще спазим всички законови изисквания при предоставянето на документите.

Считаме, обаче че във всички случаи независимо от решението на съда ще се наложи свикването на ново Общо събрание. Причината е, че БФРЛ не може да бъде член на ИАРУ, ако в нея членуват юридически, а не физически лица, лицензирани радиолюбители. Само това условие е достатъчно да се поиска от ИАРУ изключването на БФРЛ от редиците му.

Но нека изчакаме. Много мина, малко остана...

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Разликата между "кой" и "кои" е като между френското "уи" и българското "уй". Ако някой не я знае, няма смисъл да му се обяснява.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.