Проект за правилник за размера и събирането на членски внос в Софийски спортен радиоклуб – LZ1KAA

1.1. Настоящият правилник регламентира реда за събиране на членския внос и е изготвен на основание чл.12, ал.4 и във връзка с чл.9 и  чл.10 от Устава на Софийски спортен радиоклуб LZ1KAA, както и във връзка с промени в регламента на БФРЛ за определяне размера и събирането на членски внос на неговите членове.

1.2. Размерът и редът за събирането на членския внос в LZ1KAA се определят от ОС на сдружението. За 2017 г. членският внос за член на LZ1KAA e 10.00 лв. Спонсорските вноски по чл.7, ал.2 от Устава на LZ1KAA не са ограничени по размер.

1.3. Членове на LZ1KAA заплатили членски внос за календарната година се ползват с привилегията РЕДОВЕН ЧЛЕН, на LZ1KAA при участие в събития и мероприятия, организирани и подпомагани от клуба при ползването на услуги, предоставяни от LZ1KAA, а именно: QSL обслужване, подготвителни и образователни радиолюбителски курсове, помощ при оформяне и подаване на документи за регистрация/пререгистрация в КРС, доставка на радиолюбителска апаратура и др. Редовните членове имат право на глас при провеждането на Общото събрание на клуба.

1.4. Лицензирани радиолюбители по чл.9, ал.3 от Устава на LZ1KAA могат да внасят спонсорски вноски /дарения/, които са алтернатива на членския внос, но не се ограничават по размер. Радиолюбители заплатили спонсорска вноска надвишаваща размера на членския внос се ползват с привилегията „СПОНСОР” /дарител/ на LZ1KAA при участия в организирани и подпомагани от LZ1KAA спортни събития и мероприятия. Всеки спонсор /дарител/ има право да определи за какви цели могат да бъдат използвани дарените от него средства. Спонсорите участват като гости в Общото събрание на клуба, но нямат право на глас, ако общото събрание не реши друго.

1.5. Членският внос и даренията от членовете и спонсорите на LZ1KAA за текущата година се превеждат до края на м. ноември на годината за която се отнасят, единственно по банковата сметка на организацията, като за всеки превод от УС се изпраща е-майл, потвърждаващ вида и размера на получената сума и за какъв период тя се отнася. Е-мейла потвърждаващ плащането на членски внос или спонсорска вноска с указан в него период за който са платени сумите се счита за удостоверение за член/спонсор.    

1.6. Настоящият Правилник е утвърден от УС на LZ1KAA на заседание, проведено на ...................2017 г.

1.7. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.06.2017 г. и прекратява действието на всички предходни актове, отнасящи се до размера и събирането на членски внос в Софийски радиоклуб LZ1KAA.

 

За мнения и съображения - тук: http://forum.lz1kaa.com/viewtopic.php?f=1&t=24

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Мъжете искат секс, а жените... просто искат!

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.