Вторник, 27 Декември 2022 11:52

ЕМКОМ СТРУКТУРА

СТРУКТУРА НА АВАРИЙНАТА РАДИОЛЮБИТЕЛСКА МРЕЖА

  • Централното ръководство на мрежата се осъществява от Национален координационен център при съдействието на Регионални координационни центрове с определени отговорници и състав. Първоначалното предложение е страната да се разпредели на шест региона: Северозападен, Югозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен Централен; Необходимо е да се включат в радиомрежата  радиолюбители и от шесте региона, като е целесъобразно радиолюбителите от всеки регион да определят мястото на регионалния център и радиолюбителите, които могат да поемат ръководството на мрежата в случай на невъзможност за работа на регионалния център
  •  От Хационалния координационен център се изготвя  общ план за работа на мрежата, комуникационни протоколи и предложение за необходимо оборудване;
  • Освен координационните центрове, аварийната мрежа включва стационарни и мобилни КВ и УКВ станции с отговорници радиолюбители притежаващи съответен радиолюбителски клас за предаване на информация от определен регион или обект. Мобилните КВ и УКВ станции осигуряващи информация от предварително или оперативно посочени им обекти до които те могат да се придвижват самостоятелно;
  • Ръководството на аварийната комуникационна мрежа след изграждането и прави постъпки за взаимодействие с тел. 112 и други национални институции, имащи отношение към действия при кризи, бедствия и аварии, като обсъжда с тези институции начини за взаимодействие и канали за връзка.
  • Първоначално аварийната мрежа ще използва основно канали за предаване на информацияна на КВ с модулация SSB и RTTY.

 

Принципът на работа на мрежата е следният. Локалните станции и мобилните групи, предават информация на регионалните координационни центрове използвайки модулации SSB и RTTY. Регионалните центрове  обработват информацията под формата на файл и я предава на националния център по RTTY канал на определена за страната честота, която може да се приема и от тел. 112 и от всички радиолюбители.

 

Целесъобразно е във връзка с изграждането на мрежата да се планират и провеждат  регулярно радиолюбителски тренировки /състезания/, както и да се участва регулярно в международни радиолюбителски състезания, които  имитират обстановката при реалното действие на мрежата, като например WAEDX

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

ПРОГРАМИСТ: човек, който ти решава проблем за който не си и подозирал, и то по начин , който не разбираш.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.