Вторник, 27 Декември 2022 11:31

ЕМКОМ ПРИНЦИПИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА РАДИОЛЮБИТЕЛСКАТА АВАРИЙНА МРЕЖА

 1. Доброволец – радиолюбител, това е лицензиран радиолюбител, който доброволно след изрично заявено желание, участва  в изграждането и експлоатирането на национална мрежа за аварийни комуникации. Това са лицензирани радиолюбители и действията им в мрежата са съобразно правата им съгласно ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКА РАДИОСЛУЖБА  https://crc.bg/…/Pravna/20220510_Pravila_radiolubiteli.pdf

 2. Радиолюбителите могат да използват лични стационарни или мобилни радиолюбителски съоръжения на КВ и УКВ радиолюбителски обхвати, както и компютърни комуникационни системи.

 3. Работата на мрежата се координира от централен или регионални центрове, надлежно оборудвани с комуникационна техника и с осигурено резервно захранване. При липса на възможност за работа на центровете за управление на мрежата, координацията и ръководството и може да се поеме и от предварително определени радиолюбители оборудвани със необходимата радиоапаратура, отговаряща на определени условия. Всички радиолюбители участници в мрежата проявяват дисциплина и стриктно изпълняват указанията на нейния ръководител.

 4. За работа на мрежата на КВ се определят следните честоти SSB 3,746 MHz и 7,146 МHz, R1 144,025/144,625 и R2 144,050/144,650  RTTY 3,586 MHz и 7,86 MHz. /Tези честоти са традиционно използвани от българските радиолюбители и ще подлежат на допълнително уточняване./

 5. За работата на мрежата на УКВ се определят следните честоти R1 144,025/144,625 MHz и R2 144,050/144,650 MHz. В случай на задействане на аварийните комуникации на УКВ се прекратява използването на националните аналогови репитри от 1 до 4 за други цели, освен за обслужване на националната аварийна, радиолюбителска мрежа. 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

- Скъпи, колко живеят змиите? - Що? Да не ти е лошо?

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.