Вторник, 27 Декември 2022 11:17

                                                                                                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

 

БЪЛГАРСКА РАДИОЛЮБИТЕЛСКА ОБЩНОСТ - НАЦИОНАЛНА МРЕЖА АВАРИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

  1. Отчитайки поредицата настъпили сериозни кризи в обществото и в национален и в международен аспект, както и усложнената ситуация във връзка с налагани различни видове санкции в различните областти на икономиката и живота;
  2. Имайки предвид установилата се геополитическа нестабилност и възможностите за разширяване на различни по вид и продължителност конфликти, както и вероятността от недостиг на електроенергия с последици, водещи  до прекъсване на електрозахранването и режим на тока, което би могло да рефлектира върху работата на мобилните и други комуникационни мрежи в страната;
  3. Приемайки призива на Председателя на КРС, отчитащ ролята и възможностите на радиолюбителите в осигуряването на аварийни комуникации в случай на нужда  и оценяващ помоща им при възникване на извънредни ситуации и за избягване на тежки инциденти;
  4. Разчитайки на своята подготовка, практически опит и техническа обезпеченост и отчитайки факта, че в страната не съществува организация, която би могла да координира и направлява подобна дейност;

Български лицензирани радиолюбители, съобразено със спецификата на радиолюбителската дейност и в съответствие със нормативните документи на страната ни в тази област си поставят за цел изграждането на аварийна, комуникационна система, която би могла да бъде използвана, както от радиолюбителите, така и от други институции при интерес проявен от тяхна страна и при нужда в случаите на отпадане или затруднена работа на щатните комуникации.

Националната радиолюбителска аварийна мрежа /НРАМ/ е неправителствена структура без материални цели, изграждана на доброволна основа и е предназначена на първо място да обезпечава информационно   радиолюбителите регионално и като цяло за страната в случай на значими критични ситуации, бедствия и аварии. Мрежата се задейства при отпадането на традиционни комуникационни системи и при провеждане на тренировъчни занятия. Действието на мрежата е възможно и при предоставяне на помощ на радиолюбители попаднали в сложна ситуация по време на походи, планински изкачвания или плавания, както и за изясняване съдбата на лица и родственици, попаднали в критична ситуация.

НРАМ информира държавните институции и регулярно демонстрира възможностите си пред тях, като съгласува при проявен от тяхна страна интерес, каналите си за обмен на информация, протоколите на работа, графика и модулациите на които излъчва, както и позивните на националния координационен център на мрежата.

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

– Давате ли кредити срещу честна дума? – Няма проблем. – А ако не ги върна? – Ще ви е срам, като се явите пред Всевишния… – Кога ли ще бъде това… – Ами ако не си платите до пето число на месеца, след шести някъде…

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.